Časté otázky

Dodací lhůta

Dodací lhůta

Vzhledem k velkému zájmu nemáme bohužel v současné době žádný nástroj skladem. Dodací lhůta je momentálně 6 měsíců od obdržení závazné objednávky.

Záruka

Na naše nástroje poskytujeme záruku 5 let od data koupě. Zavazujeme se zdarma odstranit závady, které by se do uplynutí této doby na nástroji vyskytly v důsledku vadné konstrukce, méněcenného materiálu či chybné práce.

Podmínkou záruky je, aby byl nástroj umístěn v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu 40—60% a teplotou 18—25°C. Cimbál nesmí být dlouhodobě vystaven vlivům prostředí, které neodpovídá zmíněným podmínkám (v žádném případě u topení, na přímém slunci, ve vlhku, apod.).

Je třeba pravidelně kontrolovat dotažení hlavových šroubů na dně cimbálu.

Záruka se nevztahuje na škody zaviněné majitelem či jinou osobou, způsobené nedodržením uvedených podmínek, vzniklé následkem neodborného (více)


Čeština English

© cimbaly.cz | 2008
designed and made by flexa.cz | přihlásit