Detaily konstrukce

Hmotnost

korpus: 48 kg (v obalu + 5 kg)
nohy a pedál: 5 kg (v obalu + 2 kg)

Rozměry

25 x 75 x 137/90 cm (v obalu + 2 cm)

Rozsah

C-a3

Hladké struny

Hladké struny jsou zhotoveny z hudebního ocelového drátu nejvyšší kvality. Vysoká přesnost výroby tohoto drátu zamezuje odchylkám v jeho průměru, a zaručuje tak čistý a jasný tón. Jejich povrch je leštěný. Struny tak zůstávají déle lesklé a hladké, čímž se prodlužuje jejich životnost i zvuková stálost.

Opřádané struny

Jádro opřádaných strun je zhotoveno z hudebního ocelového drátu nejvyšší kvality. Povrch jádra je, stejně jako u hladkých strun, leštěný. Jakost materiálu opřádky je taktéž prvotřídní. Používáme měkký měděný drát vyráběný specielně pro hudební účely, který dává basovým tónům příjemný a vyrovnaný zvuk.

Kolíčník

Kolíčník, který ve spojení se smrkovým klínem tvoří tzv. hlavu cimbálu, je vyroben z bukové překližky. U této překližky je vyloučeno prasknutí, což je nejčastější a nejzávažnější závada starších cimbálů. Křížení jednotlivých vrstev překližky zároveň umožňuje lepší držení ladicího kolíku než masivní dřevo. Překližka také oproti masivnímu dřevu minimálně reaguje na změny vlhkosti. Celá hlava je přiklížena k cimbálovému dnu a ještě přichycena pěti nerezovými šrouby, jejichž matice na dně cimbálu je potřeba pravidelně kontrolovat a udržovat pevně dotažené. Tyto šrouby totiž zabraňují odtržení hlavy, která je vystavena neustálému enormnímu tahu strun.

Ladicí kolíky

Ladicí kolíky ze špičkové oceli mají levotočivý závit, který umožňuje snadné a precizní ladění. Ochrana proti korozi je zaručena niklovou povrchovou úpravou. Průměr a délka jsou dimenzovány tak, aby kolík perfektně držel, a přitom šel při ladění plynule otáčet. Přesně vypočítané rozmístění kolíků na ploše kolíčníku vylučuje vzájemný dotyk strun a nedochází tak k jejich bzučení.

Závěsné kolíky

Průměr a délka závěsného kolíku jsou dimenzovány tak, aby kolík spolehlivě udržel vysoký tah struny (přes 800 N). Maximální pevnost je také zajištěna použitím materiálu z tvrdé oceli. Ohnutí kolíku předchází i zavěšení strunového očka v nejspodnějším místě kolíku na kašmírové podložce a jeho dotlačení na plochu kolíčníku. Niklovaný povrch chrání kolík proti korozi.

Dusítka

Na výrobu hřebenů dusítek je použito bezvadného rovnoletého javorového dřeva, u kterého nehrozí riziko prohnutí, a tím pak špatné přiléháni plstěných dílků ke strunám. Tyto dílky jsou vyrobeny ze 100% karbonizované vlny takové hustoty a tloušťky, aby byl zajištěn ten nejlepší tlumicí účinek.

Rezonanční deska

Materiálem pro rezonanční desku, její vnitřní žebrování i podpěrné duše je prvojakostní resonanční smrk, který se vyznačuje vysokou hustotou a rovnoletostí a absolutním vyloučením i sebemenších vad. Tloušťka desky, rozmístění žeber a duší jsou jedny z nejdůležitějších faktorů určujících kvalitu zvuku, a jsou proto předmětem našeho neustálého výzkumu a vývoje.

Odnímatelné nohy

Na nohách všech našich cimbálů je trapézový závit vyrobený z ertalonu, jehož hladký povrch a prudké stoupání umožňuje snadnou a rychlou montáž i demontáž nohy. Materiál je vysoce trvanlivý a odlamování závitů běžné u dřevěných šroubů starších cimbálů je naprosto vyloučené. Velký průměr závitu a dokonale lícující dosedací plocha nohy zabezpečují pevné a stabilní přitažení noh k cimbálu.

Regulovatelná noha

K zajištění dokonalé stability nástroje na nerovné podlaze má jedna z noh regulovatelnou délku. Šroub je ukryt uvnitř nohy, takže tato noha se na pohled ani v detailu neliší od ostatních. Doporučujeme tuto nohu umístit v dosahu hráče, který pak může pohodlně uchopením za spodní část nohy přesně nastavit její délku.

Pedálový mechanismus

Velkou pozornost věnujeme zamezení vzniku nežádoucích pazvuků způsobených několikanásobným převodem pohybu od pedálu k dusítkům. Všechny body, kde dochází ke tření, jsou vyvložkovány ertalonovými dílky, které zajišťují naprosto hladký a neslyšný pohyb. Tento systém není třeba nijak udržovat ani mazat.

Ladění

Naše cimbály mají tradiční rozsah (C-a3) i ladění. Systém ladění je znázorněn na obrázku.

Konstrukce nově postaveného nástroje se po nějaký čas postupně usazuje. Během tohoto procesu dochází k poklesu výšky ladění. Z tohoto důvodu je nutno cimbál v prvních měsících po jeho koupi často dolaďovat. Pro dobré zahrání nového cimbálu je potřeba věnovat ladění pozornost, a udržovat jej na správné výšce (a1=440 Hz)

Nejkvalitnější naladění nástroje zaručeně provede profesionální ladič. Pro oblast Brna a jeho okolí můžeme doporučit ladiče, se kterými spolupracujme:

Jiří Pavelka, tel.: 737 488 405

Daniel Kikta, tel.: 603 427 171
www.kikta.wz.cz

Záruka

Na naše nástroje poskytujeme záruku 5 let od data koupě. Zavazujeme se zdarma odstranit závady, které by se do uplynutí této doby na nástroji vyskytly v důsledku vadné konstrukce, méněcenného materiálu či chybné práce.

Podmínkou záruky je, aby byl nástroj umístěn v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu 40—60% a teplotou 18—25°C. Cimbál nesmí být dlouhodobě vystaven vlivům prostředí, které neodpovídá zmíněným podmínkám (v žádném případě u topení, na přímém slunci, ve vlhku, apod.).

Je třeba pravidelně kontrolovat dotažení hlavových šroubů na dně cimbálu.

Záruka se nevztahuje na škody zaviněné majitelem či jinou osobou, způsobené nedodržením uvedených podmínek, vzniklé následkem neodborného zásahu do nástroje. Nevztahuje se taktéž na přirozené opotřebení a pravidelné ladění.

Kupující je povinen reklamovat případnou závadu bez zbytečného prodlení, jakmile vadu zjistí. Cestovní a dopravní výlohy spojené se záruční opravou jdou na účet kupujícího.